Hóa đơn điện tử

Các bước đăng ký Phát hành Hóa Đơn Điện Tử 2018 vnpt với cơ quan thuế mới nhất

Các bước đăng ký Phát hành Hóa Đơn Điện Tử 2018 vnpt với cơ quan thuế mới nhất

Hướng dẫn thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng cho các doanh nghiệp 2018 Vnpt Viettel theo Thông tư 32. Thông tư này hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng…

Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi