Hướng nghiệp về Ngành Kế Toán

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước…


Xem thêm


Liên hệ với chúng tôi