Dịch vụ kế toán thuế SB Việt Nam

Thuế là lĩnh vực rất quan trọng và là mối quan tâm của mọi doanh nghiệp đặc biệt trong bối cảnh hiện nay luật thuế và các chính sách về thuế luôn thay đổi dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp.

SB Việt Nam - Giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam hiểu điều đó và mong muốn mang đến cho doanh nghiệp dịch vụ từ cung cấp nhân sự thực hiện công việc kế toán thuế đến thực hiện công tác kế toán thuế thay cho doanh nghiệp và tư vấn thuế tốt nhất mang tính ứng dụng mạnh nhất để cùng doanh nghiệp vượt qua những trở ngại trên.

Dù doanh nghiệp bạn đang hoạt động hay chuẩn bị thành lập, hay bạn đang xem xét những dự án kinh doanh, việc hoạch định các cơ hội tiết kiệm thuế có vai trò đặc biệt quan trọng giúp bạn đạt tối đa hiệu quả kinh doanh, đồng thời giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng của thuế trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Chúng tôi đôi ngũ thực hiện công tác kế toán thuế và tư vấn thuế gồm các chuyên gia giỏi, cập nhật chính sách thuế thường xuyên và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực hiện công việc kế toán thuế và đào tạo thực tiễn; Tư vấn luật, Thuế, Kiểm toán, Thanh-kiểm tra quyết toán thuế cho các DN vừa và nhỏ của Việt Nam.

1. Dịch vụ kế toán thuế hàng tháng:

Từ ngày 20-> 30 trong tháng đến doanh nghiệp trao đổi về các hợp đồng hoá đơn phát sinh trong tháng, cân đối chi phí và lập kế hoạch lấy hoá đơn đầu vào.
Từ 10 ->15 hàng tháng: Hoàn thành công việc kê khai hàng tháng. Trong đó:
- Từ ngày 5 -> 10: Thu thập, giao nhận chứng từ: Trao đổi về các thông tin trên chứng từ đã nhận từ bên A.
- Từ ngày 8 ->12: Lập và nộp tờ khai thuế GTGT, các tờ khai thuế khác (Nếu có).
Từ 12 ->16 hàng tháng: Tiến hành các công việc cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên các chứng từ gốc vào hệ thống sổ sách kế toán.
- Lập các sổ kế toán tổng hợp.
- Lập các sổ kế toán chi tiết.
- Lập các bảng phân bổ chi phí, bảng tính và trích khấu hao TSCĐ.
- Bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương và trích bảo hiểm (Nếu có) bảng tổng hợp chi phí sản xuất.
- Lập bảng cân đối SPS các tài khoản.
Trong quá trình ghi sổ kế toán, tất cả các vấn đề phát sinh đều được hai bên bàn bạc nhất trí nhằm đạt được kết quả tốt nhất.
Từ 16 ->30 hàng tháng: Hoàn thành việc lập các sổ sách, báo cáo kết quả kinh doanh của tháng trước cho doanh nghiệp. Trước khi chốt số liệu chính xác nhân viên tư vấn sẽ trao đổi, tư vấn và thống nhất các vấn đề về số liệu.
Cùng với những công việc đã nêu trên các chuyên viên sẽ tư vấn thuế cho Doanh nghiệp trong việc tổ chức bộ máy hoạt động ổn định, đảm bảo cho việc báo cáo được kịp thời, chính xác.

2. Dịch vụ kế toán thuế hàng quý:

Chậm nhất ngày thứ 25 của quý tiếp theo, hoàn thành việc lập và nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN quý trước.

3. Đối với báo cáo tài chính năm:

- Ngày 28/02: Hoàn thành báo cáo tài chính năm trước đó, trao đổi với khách hàng trước khi nộp cho cơ quan thuế.
- Ngày 15/03: Hạn nộp cuối cùng của báo cáo tài chính.
- Hoàn thành việc in ấn, bàn giao sổ sách.
- Hoàn thành thủ tục Quyết toán theo yêu cầu của cơ quan thuế về các số liệu đã hoàn thành.

“ SB Việt Nam chịu trách nhiệm tuyệt đối về chất lượng dịch vụ.

CAM KẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NẾU SAI SÓT “

Điện thoại : 043.550.1254 / 043.550.0279

Ms.Nguyệt: 0984.760.889 / 0947.485.698

Email: info@sbvietnam.com.vn

Website: www.sbvietnam.com.vn


Xem thêm


Liên hệ với chúng tôi