Dịch vụ tư vấn thủ tục và vay vốn ngân hàng

SB Việt Nam với dịch vụ vay vốn Ngân hàng sẽ thay mặt khách hàng xử lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vay vốn Ngân hàng một cách chuyên nghiệp và tin cậy nhất.

Dịch vụ vay vốn Ngân hàng sẽ giúp quý khách:


Tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.
Giải quyết nhanh chóng và chính xác các thủ tục, hồ sơ.
Tư vấn miễn phí trong quá trình thực hiện.


Nội dung dịch vụ:


- Tư vấn cho quý khách về thủ tục vay vốn, điều kiện vay vốn, nguồn trả nợ, lãi suất ...
- Xây dựng phương án vay vốn cho quý khách.
- Lập dự án đầu tư, phương án kinh doanh khả thi để vay vốn.
- Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của từng ngân hàng.
- Lựa chọn ngân hàng để gửi hồ sơ vay vốn.
- Đại diện cho quý khách liên hệ với ngân hàng để làm thủ tục vay vốn.
- Đại diện cho quý khách làm việc với ngân hàng để giải trình các nội dung liên quan đến việc vay vốn, giải trình về hiệu quả và khả năng trả nợ của phương án vay vốn.
- Tư vấn việc ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản, xác định thời hạn vay, kỳ trả nợ ...


Xem thêm


Liên hệ với chúng tôi