Gỡ rối khi Doanh Nghiệp bị đóng mã số thuế!

Đột nhiên kỳ báo cáo lần quý này bạn không gửi được tờ khai và nhận được thông báo trên hệ thống “Doanh Nghiệp đã tạm ngừng hoạt động và chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế”.

Bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu, các câu hỏi đặt ra:

-          Tại sao Doanh Nghiệp ban đang hoạt động mà bị tình trạng này???

-          Làm thế nào để khôi phục trở lại ?????

Hãy gọi cho chúng tôi bạn sẽ được tư vấn hỗ trợ và hướng dẫn các thủ tục để khôi phục lại mã để DN bạn tiếp tục hoạt động và hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan thuế.

Hotline: 0912.640.115 (Mrs Nguyệt)_ Giảng viên khóa đào tạo kế toán thực hành 2A

Kế toán thực hành 2A - Nguồn:


Xem thêm


Liên hệ với chúng tôi